ABV Környezetbiztonság-technika Kft. isoaqap
ABV Környezetbiztonság-technika Kft.
Katasztrófavédelem, veszélyes anyagok elleni védelem, pneumatikus sátrak, vegyi ABV védelem, egyéni katasztrófavédelmi eszközök, egyéni védelem
Katasztrófa, árvíz, vegyi, abv védelem, mentesítési, kitelepítési eszközök

Veszélyes anyagok elleni védelem - egyéni védelem

Egyéni Katasztrófavédelmi Védőeszköz Csomag

Típus: EKC-02/D

katasztrófavédelmi védőeszköz csomag A veszélyes anyagokkal bekövetkezett balesetek, katasztrófák elhárításakor különös gondot kell fordítani az érintettek egyéni védelmére, értve ez alatt elsődlegesen a légzésvédelmet és a bőrvédelmet. A katasztrófa-elhárításban közvetlenül résztvevő professzionális beavatkozók számára ez egy igen jól ismert és jól kezelhető problémakör. Ezen személyek részére (ma már elmondhatjuk) kiváló védőképességű, igen drága védőeszközök kerültek rendszeresítésre az állomány egészségének védelme céljából. Méret szerint kiosztott védőöltözékük használatára kiképzést kaptak, és rendszeres gyakorlatokkal tartják szinten megszerzett ismereteiket.

A jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy védőeszközök tekintetében a problémát azoknak a személyeknek az ellátása (védelme) jelenti, akik nem számítanak elsődleges beavatkozónak. Nevezzük őket egyszerűen közreműködőknek, vagy csak érintetteknek. Például azoknak, akik eddig védőfelszerelés nélkül vettek részt a mentésben. Vagy a lakosságot (munkásokat) akiket ki kell menekíteni egy katasztrófa veszélyzónájából. Nekik feltétlenül valamilyen egyéni vegyivédelmi védőfelszerelést kell adni arra az időre, míg kijönnek az épületekből és áthaladnak a szennyezett területen.

Ennek ismérvei a következők kell, hogy legyenek: egyszerűen használható, nagy tömegben rendelkezésre álló, különösebb szakértelmet, speciális műveletet nem igénylő, mégis a lehető legszélesebb körben használható, használat után eldobható (esetleg veszélyes hulladékként kezelendő).

Ezeknek a követelményeknek tesz eleget cégünk új terméke. A termék összeállításában a honvédség és a tűzoltóság elismert szakértői működtek közre. Ajánljuk mindazon szervezeteknek, cégeknek, amelyek úgy érzik, munkatársaik, dolgozóik ki lehetnek téve balesetek esetén vegyi ártalmaknak, de nem számítanak kiképzett, professzionális vegyi kárelhárítóknak.

Szakértőink szaktanácsaikkal, kiképzési igényük esetén személyes részvétellel állnak rendelkezésükre! Esetleges speciális kívánságaikat készséggel felmérjük, termékünket az Önök igényeinek megfelelően alakítjuk úgy méretben, mint összetételben.

A CSOMAG tartalma Típus
Könnyű szigetelő típusú védőruházat SARI-011680
Gázálarc (teljes álarc) CoverChem Plus CP 300
A2B2E2K2-P3 közepes szűrő CF32 A2B2E2K2-P3
Cipő, ill. csizma védő K-11
Nitril kesztyű Chem-Gard
Védősisak Schuberth
Hátizsák H-002
Veszélyes hulladék tároló Septox zsák

fel

Katasztrófavédelem - Egyéni védőeszköz csomag - EKC-02/D
egyéni vegyivédelmi védőfelszerelés: védőruházat, gázálarc, szűrő, védősisak, nitril kesztyű, hátizsák ...